Tiêu chuẩn nước sinh hoạt của bộ y tế

Sau khi lắp đặt những hê thống thiết bị thì thường khách hàng sẽ thắc mắc rằng liệu nước có an toàn với cơ thể, có đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt của bộ y tế hay không?

Nước uống sạch là nước đảm bảo tiêu chuẩn nước uống do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số:  04/2009/TT – BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009. Quy chuẩn này áp dụng cho tất cả các đơn vị, gia đình sinh hoạt có công suất từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên

SAU ĐÂY SẼ LÀ BẢNG TIÊU CHUẨN NƯỚC SINH HOẠT:

TTTên chỉ tiêuĐơn vị tínhGiới hạn tối đa cho phépPhương pháp thửMức độ giám sát
1Màu sắcTCU15  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Trả lời