Các biện pháp bảo vệ nguồn nước sinh hoạt

Nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch 1 cách trầm trọng, nên chúng ta cần phải có các biện pháp bảo vệ và sử dụng nguồn nước sinh hoạt 1 cách hợp lí.

Nhiều nơi phải sử dụng nguồn nước bẩn vì không có nước sạch để sinh hoạt

Giữ sạch nguồn nước: Thúc đẩy người dân bằng cách nâng cao ý thức mỗi người, tuyên truyền về lợi ích của việc bảo vệ nguồn nước nơi mọi người đang sinh hoạt và các tác hại khi nguồn nước bị ô nhiễm, phòng tránh việc xả rác, các chất chưa qua xử lý ra ngoài môi trường,….

Tiết kiệm nước sạch: Nhằm giảm sự lãng phí khi sử dụng nước thì bạn nên tắt vòi nước khi đang đánh răng, kiểm tra và bảo dưỡng cải tạo lại những đường ống dẫn nước hay những bể chứa nước nhằm chống sự thất thoát của nước. Nên sử dụng những nguồn nước từ thiên nhiên như nước mưa vào việc cọ rửa, tưới cây tránh sử dụng nguồn nước kia rất lãng phí.

Quản lý chặt về phần xử lý rác thải, chất hóa học khi đưa ra môi trường: Luôn thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ trong việc đưa chất thải từ các công ty, xí nghiệp, công cộng, sinh hoạt tập thể.

Ngoài ra còn có các hệ thống, thiết bị để xử lý, khử các loại độc tố từ nước trước khi được đưa vào việc sử dụng để đảm bảo an toàn đối với cơ thể

Trả lời