Công dụng của hạt Bỉm trong lọc nước

Hạt Birm là loại hạt được dùng nhiều trong việc loại bỏ hàm lượng sắt, dễ dàng làm sạch các tạp chất, loại bỏ các chất kết tủa có trong nước. Đây là loại vật liệu khó hòa tan trong những phản ứng của sắt, có tuổi thọ cao hơn và an toàn cho người sử dụng.

Bao tải chứa hạt Bỉm và các thông tin cơ bản
Hạt Birm

Công dụng:

Hạt lọc Birm được dùng để khử phèn, sắt, mangan có trong nước. 

Hạt Brim có thể sử dụng các đơn giản mà không cần phải trải qua các giai đoạn cầu kì.

Nó có thể rưa sạch và tái sử dụng nhiều lần bằng cách xúc sả ngược xuôi.

Ngoài ra, hạt Birm xử lý nước có tuổi thọ dài, tiêu hao tương đối thấp, phạm vi nhiệt độ rộng hiệu suất và hiệu quả loại bỏ rất cao. Hạt Birm còn có thể được sử dụng ở các hệ thống xử lý nước áp lực hay lực hấp dẫn.

Trả lời