Các ưu điểm của hạt nâng pH

ƯU ĐIỂM:

Giúp bổ sung khoáng chó nước.

Ổn định nguồn nước, tạo vị.

Có thể đưa vào bể lọc đang sử dụng mà không cần thay đổi cấu trúc bể lọc.

Khi đưa vào sử dụng không thay đổi cấu trúc của lớp vật liệu lọc.

 Có thể thay thế các loại nâng pH khác như NaOH, Na2CO3… và không gây ảnh hưởng tới sức khỏe cho người sử dụng nước.

Vật liệu pH

Trả lời