Chất lượng nước sông Đồng Nai

Sông Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam, lớn thứ nhì Nam Bộ về lưu vực, chỉ sau sông Cửu Long. Sông Đồng Nai chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài 586 km và lưu vực 38.600 km².

Sông Đồng Nai

Hầu hết hơn 90% dân số cư trú tại Đồng Nai là sử dụng nguồn nước nơi đây làm sinh hoạt là chính, vậy liệu nguồn nước này có đảm bảo cho sức khỏe của các bạn hay không? Dù đã được qua xử lý hay các biện pháp tương tự?

– Nếu đánh giá chung thì môi trường nước trên hệ thống lưu vực sông Đồng Nai 2 năm qua được cải thiện theo chiều hướng tốt hơn. Tuy nhiên, ở một số đoạn sông chảy qua các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và đô thị – vẫn còn xảy ra tình trạng ô nhiễm cục bộ do nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt.

-Bài báo tính toán bậc ô nhiễm theo phương pháp đánh giá toàn diện mờ (Fuzzy Comprehensive Evaluation – FCE) cho 18 điểm quan trắc của bốn đoạn sông Đồng Nai với 7 thông số tham gia tính toán trong giai đoạn 2005 – 2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy Đoạn 1 và Đoạn 2 ô nhiễm bậc I nghĩa là không bị ô nhiễm, Đoạn 3 ô nhiễm bậc III – ô nhiễm trung bình và Đoạn 4 ô nhiễm bậc II – ô nhiễm nhẹ.

==> Có lẽ qua các thông tin trên các bạn đã tìm ra được câu hỏi mà mình mong muốn.

Công ty chúng tôi có cung cấp, thiết kế các thiết bị, hệ thống xử lý nước để đảm bảo an toàn, chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho các hộ gia đình.

Trả lời